• Chủ đầu tư : Tập đoàn MIK Group
• Dịch vụ tư vấn: Thiết kế thi công nội thất nhà mẫu
• Năm thực hiện: 2017