• Dự án: Papaya Bay Home Resort
• Chủ đầu tư: Tập đoàn Dawu
• Dịch vụ tư vấn: Thiết kế quy hoạch tổng thể dự án
• Năm thực hiện: 2015