Dự án Cocobay Đà Nẵng là tổ hợp giải trí, du lịch dành nhiều tâm huyết của chủ đầu tư Tập đoàn Empire.

  • Dự án: Cocobay – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn  Thành Đô – Emprie
  • Dịch vụ tư vấn: Thiết kế quy hoạch tổng thể dự án
  • Năm thực hiện: 2016