• Dự án: Căn hộ The Everich
• Chủ đầu tư : Chị Trang
• Dịch vụ tư vấn: Thiết kế và thi công nội thất
Năm thực hiện: 2019