Tin tổng hợp

Tin tổng hợp, Trang trí, tư vấn

CHẠM và Dừa

Tận dụng những cọng dừa tưởng chừng như chẳng còn bất kỳ tác dụng phục vụ cho lợi ích của chúng ta, người nghệ nhân đã biến chúng thành những vật chứa vô cùng thân thiện với thiên nhiên.

X